o vinotéce

Vinotéka se nachází v krásném neoklasicistním domě, stojícím přímo na kouřimském náměstí. Pro tehdejšího majitele Jana Veselého byl na místě staršího domu a přilehlé uličky, tak zvané soutky, postaven v roce 1890. Autor projektu - stavitel Josef Fiala z Poděbrad se krátce poté podílel na budování tamního pomníku krále Jiřího a přestavbě kostela sv. Kříže.

 

Do náměstí se dům obrací honosnou, bohatě členěnou fasádou, do dvora směřuje klenutá pavlač, nesená válcovými sloupy. Cenné jsou také vnitřní prostory. Vstupní vestibul zdobí štuková římsa a pilastry, na stěnách jsou ve čtyřech oválných kartuších reliéfní alegorie čtyř ročních období. Výzdoba pokračuje i na schodišti do prvního patra, kde je v ozdobné nice osazena plastika antického boha vína Dionýsa. Ten je znázorněn jako malý chlapec držící hrozen. Toto vyobrazení vychází ze starověké báje, podle níž Dionýsa v dětství vychovávaly nymfy v jeskyni porostlé révou.

 

Odtud později Dionýsos lidem přinesl první sazenici vína, kterou předal athénskému pastýři Íkariovi a naučil jej révu pěstovat a zpracovávat. Podlahy na chodbách a podestách schodiště kryjí půvabné mozaikové dlažby, které jsou v každé ploše jiného vzoru.

Dům rodiny Veselých je klenotem kouřimské měšťanské architektury konce 19. století. Dějiny tohoto místa však sahají mnohem hlouběji do minulosti. Ještě před vznikem gotického královského města se v těchto místech v 11. a 12. století rozkládalo raně středověké pohřebiště, jehož součástí snad mohl být i zaniklý románský kostel. Kolem roku 1250 byl na východní straně nově vyměřeného náměstí založen nejstarší gotický měšťanský dům, který byl v následujících staletích několikrát přestavován. V podzemí dnešního domu se z něho dodnes zachovalo mimořádně rozsáhlé středověké sklepení, které je rozloženo do třech úrovní, a vybíhají z něho chodby daleko pod náměstí.

Naše nabídka

Nápojový a pochutinový lístek si můžete stáhnout zde:

Stáhnout

Galerie

Kontakt

Apartmány, Agentura, Zahrada.

Hanka Waschingerová

603 255 105

 h.waschingerova@gmail.com

Mírové náměstí 47, 281 61 Kouřim.